fbpx

מה אנחנו עושים?

שירותי הפירמה

הרבה מעבר לראיית חשבון...

ההצלחה שלך היא גם ההצלחה שלנו

חשבות שכר

על בעל עסק הבוחר להעסיק עובדים חלים מספר רב של חוקים ותקנות. אי עמידה בתנאי החוק עלולה לסכן את המעסיק בתביעות מצד העובד.

ביקורת

המשרד מספק שירותי SOX/I-SOX לחברות ציבוריות (אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי) הכולל את הטמעת הבקרות ובדיקתן. התהליך כולל ביצוע מיפוי סיכונים ותיעוד של תהליכים…

ייעוץ ותכנון מס

תכנון המס הינו חלק בלתי נפרד מהניהול הפיננסי של העסק, נושא המסים הוא סבוך, מורכב וכולל הרבה חוקים. על מנת להביא למינימום את תשלומי המס…

ניהול כספים/חשבות

חברות רבות אינן יכולות להרשות לעצמן להעסיק מנהל כספים או חשב במשרה מלאה בשל העלות הנכבדה הכרוכה בכך. משרדנו מספק לחברות שרותי חשבות וייעוץ עסקי…

הדרך שלנו להצלחה שלך

איך אנחנו עוזרים
לבעלי עסקים?

פגישת יעוץ ראשונית עם אחד ממנהלי הפירמה

גיבוש תוכנית עבודה מותאמת אישית

ניהול, ליווי ובקרה שותפת של הפירמה

לפני שאני נפרדים, אולי בכל זאת נוכל לעזור?

1
2
3
4
5
6
דילוג לתוכן