fbpx

ייעוץ ותכנון מס

שירות יעוץ ותכנון מס

תכנון המס הינו חלק בלתי נפרד מהניהול הפיננסי של העסק, נושא המסים הוא סבוך, מורכב וכולל הרבה חוקים. על מנת להביא למינימום את תשלומי המס ולהיערך מראש לתשלומי המס, יש צורך באיש מקצוע המכיר לעומק את חוקי המס, אשר ידע לתכנן ולחשב מראש כמה מס בעל העסק הולך לשלם.

מעבר לתכנון וחישוב המס, שלא כמו אצל שכיר, עבורו המעסיק דואג לכל תשלומי המס, על בעל העסק חלה חובה להעביר את תשלומי המסים בעצמו. תשלומי המסים החלים על בעל העסק הינם חלק בלתי נפרד מניהול הכספי של העסק על כן עניין זה צריך להיות מתכונן בקפידה ועל בעל העסק לדעת כמה מסים ומתי הוא צפוי לשלם אותם.

חישוב המסים הסופי של בעל העסק נעשה אחת לשנה במעמד הגשת הדוח השנתי למס הכנסה. עד למועד הגשת הדוח תשלומי המסים מועברים לרשויות המס בצורה של מקדמות, כאשר לאחר הגשת הדוח השנתי וחישוב המס הסופי מתבצעת השלמה במידה והמקדמות לא כיסו את מלוא חבות המס, ולהיפך מתקבל החזר במידה ושולמו מסים מעבר לחבות המס.

תכנון לקוי של המקדמות עלול להביא לשני מצבי קיצון:

  • השלמת מסים גבוהה מידי עלולה להביא לבעיה תזרימית בעסק.
  • קבלת החזר גבוה, אירוע משמח מצד אחד, אך מצד שני מדובר בכסף שיכול היה לשמש את בעל העסק במהלך השנה ובמקום זאת הופקד לפקדון אצל רשויות המס.

שני מצבי קיצון אלו אינם בריאים לעסק ועלולים לשבש בצורה משמעותית את תזרים המזומנים.

 

כחלק משרותי המשרד, אנחנו מבצעים תכנון נכון של גובה המס ותשלום המקדמות וזאת על מנת להביא למינימום את תשלומי המס החלים על העסק, כאשר מצד אחד אנחנו עוזרים לו להימנע מתשלומי מסים גבוהים לאחר הגשת הדוח, אך מהצד שני דואגים שלא ישלם מקדמות גבוהות מידי במהלך השנה וישתמש בכסף לצורך ניהול העסק.

לפני שאני נפרדים, אולי בכל זאת נוכל לעזור?

1
2
3
4
5
6
דילוג לתוכן