fbpx

ניהול כספים/חשבות

שרותי חשבות וניהול כספים:

מנהל כספים/חשב של חברה בעצם מרכז את כל ענייני הכספים של החברה, מדובר ברואה חשבון בהכשרתו אשר מנהל בפועל את כל מחלקת הכספים של הארגון לא רק בצד הרישומי חשבונאי כי אם גם בצד האופרטיבי, עסקי וניהולי. שירותי החשבות החיצוניים מספקים להנהלה מגוון דוחות כספיים ותפעוליים, המסייעים לחסכון בהוצאות, קבלת החלטות אסטרטגיות ותפעול יעיל ורווחי של החברה.

חברות רבות אינן יכולות להרשות לעצמן להעסיק מנהל כספים או חשב במשרה מלאה בשל העלות הנכבדה הכרוכה בכך. משרדנו מספק לחברות שרותי חשבות וייעוץ עסקי בהתאם לצורכיהם ובעלות נמוכה משמעותית מהעסקת חשב ו/או מנהל כספים במשרה מלאה.

שרותי החשבות שלנו כוללים בין היתר:

  1. בקרה שוטפת על מחלקת הנהלת החשבונות של החברה.
  2. מיפוי התהליכים הכספיים בחברה וחלוקת תפקידים מתאימה.
  3. עריכת תקציב ובקרתו אל מול הביצוע.
  4. בניית תחזית עסקית.
  5. הכנת דוחות ניהוליים למנהלי החברה.
  6. בחינת הרווחית ובניית מודל תמחור מתאים לחברה.

 

לפני שאני נפרדים, אולי בכל זאת נוכל לעזור?

1
2
3
4
5
6
דילוג לתוכן