fbpx

עדכון מענקים 31.08.2020

ביום 25.8.2020 נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים מאי-יוני 2020 בסכום של עד 15 אלף ₪.

המענק המידי, ששולם במהלך חודש יולי בסכום של עד 7,500 ₪, היה כידוע תשלום ראשון על חשבון המענק עבור החודשים מאי-יוני 2020, ויקוזז מסכום המענק שנקבע לחודשים אלה. בכל מקרה, אם סכום המקדמה גבוה מסכום המענק או שאין זכאות למענק לתקופה זו, נקבע בחוק שלא יידרש להשיב את ההפרש בגין הסכום בו עולה המקדמה על סכום המענק שחושב לתקופת הזכאות מאי-יוני 2020.

 

שימו לב!!!

המענק מיועד לעסק אשר חווה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות ב"תקופת הזכאות" ביחס לחודשים הללו בשנת 2019.

בעל עסק שיקבל המענק ויתברר כי לא עמד בתנאי יצטרך להחזיר את המענק.

 

את הבקשה ניתן להגיש באזור האישי באתר של מס הכנסה, לאחר הזדהות וכניסה לאזור האישי, בדומה למענק פעימה ראשונה ושנייה. בחינת הזכאות הינה אוטומטית.

את הבקשה למענק ניתן להגיש החל מיום 25/08/2020 ועד ליום 25/11/2020, והוא ישולם תוך 5 ימים ממועד השלמת אימות חשבון הבנק.

 

לפרטים על המענק באתר רשות המסים לחצו כאן

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

מאמרים נוספים

עצמאיים
עוז צפדיה

עדכון מענקים 11.10.2020

בימים האחרונים רשות המסים שולחת לכלל בעלי העסקים בישראל הודעה בדבר זכאות למענקים עקב משבר הקורונה.

עצמאיים
עוז צפדיה

עדכון מענקים 13.08.2020

ביום 11.8.2020 נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים שמחזור עסקאותיו לשנת המס 2019 עולה על 300,000 ₪, עבור החודשים מאי-יוני 2020.

עצמאיים
עוז צפדיה

מענק הוצאות לעצמאים בתקופת משבר קורונה

בתאריך 28/7/2020 נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן שמחזור פעילותו נפגע בשל נגיף הקורונה בחודשים מאי – יוני, 2020 לעומת אותם חודשים אשתקד.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
דילוג לתוכן